Iskolánkról

Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Zeneiskola 1996-ban, a millecentenárium évében kezdte meg működését – nemcsak egyházmegyénk, hanem a Kárpát-medence, sőt Közép-Európa első egyházi fenntartású művészeti iskolájaként. Később a zeneművészeti tanszakok mellett képző- és iparművészeti ágakkal gazdagodva intézményünk művészeti alapiskolává bővült.

A 2002/2003-as tanévtől az új épületszárnyban indult újra 54 évnyi szünet után az református általános iskolai oktatás. A bővítést követően, a 2003/2004-es tanévtől intézményünk neve Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény lett. Iskolánk nevének hivatalos rövidítése: Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola. A 2007-ben a művészeti iskolákat érintő szakmai minősítés a Tinódit kiválóra minősítette.

A tanulmányaikat nálunk kezdő és folytató diákjainkon kívül más iskolák növendékei is részt vehetnek a művészeti oktatásban. Jelenleg az alábbi tanszakokon folyik a művészeti képzés: furulya, fuvola, hegedű, kerámia, orgona, rajz-festészet, rézfúvós hangszerek, szintetizátor, dráma, néptánc, ütős hangszerek, zongora.

Kezdetben havonta rendeztünk zenés áhítatokat iskolánkban, jelenleg pedig a gyülekezetben tartunk minden hónap utolsó vasárnapján zenés családi istentiszteleteket, melyen a zeneművészeti tanszakos növendékeink is szolgálnak. Kiállításainkon a képzőművészeti tanszakos diákjaink munkáit is megtekinthetik az érdeklődők.

Sikerrel és rendszeresen részt veszünk a művészeti iskolák találkozóin, fesztiválokon és különböző versenyeken. Intézményünk is gyakran otthona a hasonló rendezvényeknek: népdaléneklő verseny, kórustalálkozó, szavalóverseny. Saját gyülekezeti ünnepségeink mellett diákjaink gyakran és szívesen szerepelnek a Mezőföldi Református Egyházmegye és a Dél-balatoni Református Gyülekezeteinek Regionális Együttműködése egyházközségeinek ünnepségein.

A református templomban minden évben megrendezzük a “Nyáresti Orgonamuzsika” koncertsorozatot, melyen neves előadóművészek adnak koncertet.

Határon túli kapcsolataink is jelentősek. Tanáraink és növendékeink eddig  Drávaszögbe, Kelet-Szlavóniába (horvátországi Délvidék), Erdélybe, Ausztriába, Lengyelországba, Németországba és Hollandiába vitték el nemcsak iskolánk, hanem városunk és egyházmegyénk jó hírét. Európai Uniós partnerintézményünk 2007 óta a vilshofeni zeneiskola (anyaintézménye: Passaui Zeneiskola, Bajorország), páratlan évben a mi, páros években az ő diákjaik vendégszerepelnek.

Iskolánk himnuszául az Enyingi Török Bálint által pártfogolt Tinódi Lantos Sebestyén szép énekét választottuk:

“Siess keresztyén, lelki jót hallani
Régi törvényből harcolni tanulni,
Az igaz hit mellett mint kell bajt vívni,
Krisztusban bízni.”
Tinódi Lantos Sebestyén, 1549 (161. dicséret)

ISKOLÁNK HIMNUSZA