SZMK

A Közoktatási Törvény 59-60-61. §-a alapján „… Az …iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése… érdekében szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.”

A szülői szervezet feladata: az oktató-nevelő munkát segítő szülők összefogása, tájékoztatása, véleményük kikérése és továbbítása, a szülői érdekek érvényesítése.

A szülői szervezet a tanulók oktatásáért, neveléséért felelős felnőttek közösségének egyike. A szülői szervezet alkalom arra, hogy a szülők nézetei is érvényre jussanak. A szülői szervezet elsősorban az intézményen belül képviseli a szülők érdekeit.

1. osztály: Kertainé Gránitz Renáta
                  Kissné Balogh Petronella
2. osztály: Blázsovics Anikó
                  Molnárné Máté Melinda
3. osztály: Molnárné Kalauz Hajnalka
                  Lencsés Beatrix
4. osztály: Drexler Hajnalka
                  Tóth Gabriella
5. osztály: Kissné Balogh Petronella
                  Manduricsné Felső Beatrix
6. osztály: Rohanczi Hajnalka
7. osztály: Békefi Beatrix
                  Gabrovicsné Posfai Mariann
8. osztály: Bandics Antónia
                  Kertészné Horváth Krisztina