Grafika és festészet tanszak

Művészeti oktatásunk sajátos céljainak egyike a vizuális kommunikáció fejlesztése. Az utóbbi évtizedekben, amikor a munka és a kikapcsolódás is a vizuális médiára koncentrál ez különösen fontos feladattá vált. Ma már nem csak a visszaemlékezés lett vizualizáltabb, mint valaha de maga a tapasztalás is. A gyerekek ma már ismereteik jelentős részét iskolán kívül szerzik. Ebben éppen a televíziónak, mint audiovizuális médiumnak van meghatározó szerepe alapvető fontosságú, hogy a gyerekek képesek legyenek a nagy mennyiségű /képi/ információ önálló feldolgozására, értelmezésére, értékelésére,a megfelelő szelekció elvégzésére. A kommunikációs készség fejlesztése mellett kiemelten fontos a kreativitásra nevelés. Fontosnak tartjuk a teljes személyiség mozgósítását, az alkotás örömét, és általában egy bizonyos fokú teljesség megvalósítását.