Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban együtt: szülők), hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,

2018. április 13-án (pénteken) 8 órától 19 óráig.

Hirdetmény

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat hozza magával:
·        A gyermek keresztlevele
·        A gyermek születési anyakönyvi kivonata
·        A gyermek lakcím igazoló kártyája
·        A gyermek TAJ kártyája
·        Már meglévő Pedagógiai Szakszolgálat, vagy Megyei Szakértői Bizottság által kiadott szakvélemény
·        Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata
·        A gyermek tartósan betegségéről szóló orvosi igazolás
·        3 vagy több gyermekes család esetén MÁK igazolás vagy családi pótlék összegéről szóló bankszámla kivonat és a gyermekek anyakönyvi kivonata
·        A diákigazolványhoz szükséges fényképezés a Kormányablaknál történik (szükséges hozzá a személyi igazolvány és lakcímkártya).
A fényképezéskor kapott NEK adatlapot kérjük leadni intézményünkben.
·        Óvodai szakvélemény

Szeretettel várjuk a Szülőket és a Gyermekeket!